Sunday, July 06, 2003

Се вративме од Кучица. Поминавме многу убаво. Еве една фотка за почеток. :-)
We got back from Kuchica. Had a really good time. Here's a photo for starters. :-)Наскоро ќе има повеќе за овој излет. More info - soon.

No comments: