Friday, May 21, 2004

Eurovision soap opera

Few days ago, On.net published a slanderous reaction to my text "Life is a bitch and then you die" by an alegged Emilija. Considering the fact that the message contained untruths and libels, I decided to join the exchange. On.net published edited version of my response, while you can read the full version here.

Евровизиска сапуница

Пред некој ден, Он.нет објави една оцрнителна реакција на мојот текст „Лајф из а бич енд ден ју дај“ од некоја си Емилија. Со оглед на тоа што пораката содржеше невистини и клевети, решив да се вклучам во полемикатата. На Он.нет се појави скратена верзија од мојот одговор, а него во целост може да го прочитате тука.

No comments: